Sunday, August 5, 2018

എന്ത് കൊണ്ട് 'ഫഹ്‌മുസ്സലഫ്' - 5 ?

മനുഷ്യബുദ്ധിക്ക് ഒരുപാട് പരിധികളും പരിമിതികളുമുണ്ട്. ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയല്ല മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ സമീപിക്കുന്നതും വിലയിരുത്തുന്നതും. ഒരാൾക്ക് ഉചിതമായിത്തോന്നുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് തികച്ചും അരോചകമാവും. ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കൽ ശെരിയായിത്തോന്നുന്നത് കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അയാൾക്ക് തന്നെ തെറ്റായി തോന്നാം. ചുരുക്കത്തിൽ ഓരോതരുടെയും ബൗദ്ധിക നിലവാരം പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും വ്യത്യസ്തവും വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞതുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആരുടെ നിരീക്ഷണത്തിനും വീക്ഷണത്തിനുമാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുക? ഏതു പണ്ഡിതന്റെ വാക്കിനാണ് പ്രാമുഖ്യമുണ്ടാവുക? പൗരാണികമോ ആധുനികമോ ആയ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഏതിന് ആണ് പ്രായോഗികത കൽപ്പിക്കുക ? ഇങ്ങിനെ നൂറു കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളും സംശയങ്ങളും ആവിര്ഭവിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ആപേക്ഷികമായ മനുഷ്യബുദ്ധിയെ പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അവലംബിക്കുക സാധ്യമല്ല. വിത്യസ്ത വീക്ഷണ കോണിലൂടെ ചിന്തിക്കുകയും കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ ആസ്പദിച്ചു മതത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ തികച്ചും വൈരുധ്യം നിറഞ്ഞ ഫലങ്ങളാണ് ലഭിക്കുക. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇത്തരം വിരുദ്ധഭാവങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ എന്ന പരിശുദ്ധിക്ക് പോറലേൽപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായതും വ്യവസ്ഥാപിതമായതുമായ പരിഹാരമാണ് സലഫുകൾ, അഥവാ പ്രധാനമായും സ്വഹാബത്ത്, എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള അന്വേഷണം. ഇത് ഒരു സ്വഹാബിയുടെ വാക്കിനെ അവലംബിക്കലല്ല. മറിച്ച്, ഒരു വിഷയത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ അഭിപ്രായാന്തരമില്ലാത്ത നിലക്കുള്ള (മുഖാലിഫ് ഇല്ലാത്ത) പൊതു ധാരണ സ്വീകരിക്കലാണ്. അതിൽ നിന്ന് സ്വഹാബത്ത് ആ വിഷയത്തിൽ അങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും അമല് ചെയ്യുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ബോധ്യമാവും. ഈ കാര്യം, അതായത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഫഹ്മിനെ സ്വീകരിക്കുക എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തു ഏതാണ്ടെല്ലാ മുസ്‌ലിം പ്രബോധക സംഘങ്ങൾക്കും അബദ്ധം പിണഞ്ഞത്. അതായത്, ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണം എന്ന് പറയാത്ത ഇസ്‌ലാമിക സംഘടനകൾ ഉണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്. എന്നാൽ, ഖുർആനും സുന്നത്തും സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി അവരിലാരുണ്ട് എന്നതു സംശയകരവുമാണ്. ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സംഘടനകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമെല്ലാം അവരുടെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആദർശത്തിന്റെയും അജണ്ട നിശ്ചയിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗലിക തത്വത്തെ അവഗണിച്ചു കൊണ്ടാണെന്നു വ്യക്തം. അവയിൽ ചിലതു ഫഹമുസ്സലഫിനെ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുന്നവ പോലുമാണെങ്കിലും അവരുടെ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും സംഘടനാ താല്പര്യത്തിനും പൊരുത്തപ്പെടാത്തതെന്നു അവർ കരുതുന്ന സ്വഹീഹ് ആയ ഹദീസുകളെപ്പോലും അവർ നിഷേധിക്കുകയോ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ഇതെങ്ങിനെ ഫഹമുസ്സലഫിനെ സ്വീകരിക്കലാകും? അത് പോലെ അവരുടെ നയ നിലപാടുകളിൽ പലതും ഇസ്‌ലാമിന്റെ മൗലികമായ പല ആശയങ്ങൾക്കും എതിരും പരസ്പരം ഒത്തു പോകാത്തതുമാണെന്നു കാണാം. ഇത്തരം നിലപാടുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ ഫഹമുസ്സലഫും, സലഫിയ്യത്തും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുവെന്നതാണ് വിരോധാഭാസം. ഫഹമുസ്സലഫ് സ്വീകരിച്ച ഒരാൾക്ക് അബദ്ധങ്ങളും വീഴ്ചകളും സംഭവിക്കില്ലെന്നോ ജീവിതത്തിൽ അധർമ്മങ്ങൾ തീരെ കടന്നു വരില്ലെന്നോ ഒന്നുമല്ല അതിനർത്ഥം. മറിച്ച് പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള സമീപന രീതിയിൽ അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കുകയും അതുവഴി ദീനിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം, ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത് പോലെയോ ജീവിതത്തിൽ മറ്റു വീഴ്ചകൾ സംജാതമാകുന്നത് പോലെയോ അല്ല. മറിച്ച് ദീനിനെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കലാണ്. ഇത് വലിയ അബദ്ധമാണ്. ശെരിയായ ദീൻ എന്ന നിലയിൽ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം സ്വീകരിക്കുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ നിലക്കുള്ള അമൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌താൽ എന്ത് മാത്രം അപകടകരമായിരിക്കുമെന്നു ഓർത്തു നോക്കൂ. അതിനാൽ തന്നെ, അങ്ങേയറ്റം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതും ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുമായ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഘടകമത്രെ ഫഹമുസ്സലഫ്.

എന്ത് കൊണ്ട് 'ഫഹ്‌മുസ്സലഫ്' - 4 ?

"ഇസ്‌ലാം ബുദ്ധിയുടെ മതമാണ്" പ്രകൃതിയുടെ മതമാണ്"എന്നൊക്കെ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? മനുഷ്യരുടെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിക്കും സാധാരണ യുക്തിക്കും ബുദ്ധിക്കും യോജിച്ചതാണ് ഇസ്‌ലാമിലെ അധ്യാപനങ്ങളെല്ലാം എന്ന അർത്ഥമാണോ? എങ്കിൽ അത് ശെരിയാണ്. ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ശുദ്ധമായ സംവേദനത്തോട് സംവദിക്കുകയും അവന്റെ ചിന്താശേഷിയെ ഉദ്വീപിപ്പിക്കുകയും ഊർജ്വസ്വലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളും പ്രയോഗങ്ങളും ഖുർആനിൽ പലയിടത്തും കാണാം. മനുഷ്യ ചിന്തയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ നന്മ നിറഞ്ഞ വശങ്ങളിലേക്ക് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാനും അള്ളാഹു ഖുർആനിലൂടെ ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. "നിങ്ങൾ ഉറ്റാലോചിക്കുന്നില്ലേ" "അവർ പരിചിന്തനം നടത്തുന്നില്ലേ" തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ മനുഷ്യ മനീഷയെ ചലനാത്മകമാക്കാനുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും സാമൂഹിക -സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭദ്രമാക്കാനും മനുഷ്യനു നൽകപ്പെട്ട വിഭവശേഷിയിൽ മഹോന്നതമായ ബുദ്ധി വിനിയോഗിക്കുകയും അതിന്റെ ആരോഗ്യകരവും സർവ്വതോന്മുഖവുമായ ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും സമ സൃഷ്ടികൾക്കു പങ്കു വെക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു ദോഷവുമില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയുടെ വ്യവഹാര മേഖലകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പ്രാപ്യമല്ലാത്ത സങ്കീർണ്ണമായ ചില മേഖലകളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ ആജ്ഞാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അവന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുമായി അള്ളാഹു പ്രവാചകന്മാരെ നിയോഗിച്ചു. മതപരമായ അവരുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും നിവർത്തി വരുത്തിയത് പ്രവാചകന്മാർ വഴിയാണ്. അതിൽ അവസാന പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം തന്റെ പ്രബോധന ദൗത്യം വിജയകരമായി നിർവ്വഹിക്കുകയും ഇസ്‌ലാം ദീനിനെ അള്ളാഹു സമ്പുർണ്ണമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷമാണ് അവിടുന്ന് വിട വാങ്ങിയത്. അപ്പോഴേക്കും നബിയിൽ നിന്ന് ഇസ്‌ലാം ദീനിനെ കേട്ടും പഠിച്ചും അനുഭവിച്ചും അനുവർത്തിച്ചും കഴിഞ്ഞ സഹാബാക്കളുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സമൂഹം അവിടെ ആവിർഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ആദർശ സമൂഹം നബിയിൽ നിന്ന് ദീനെന്ന നിലയിൽ കേൾക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണോ അത് മാത്രമാണ് ദീൻ. ഇമാം മാലിക് റഹിമഹുള്ളയുടെ വാക്കു ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. " അന്ന് (സ്വഹാബികൾ ജീവിച്ച കാലത്തു) ദീൻ അല്ലാത്ത ഒന്നും ഇന്നും ദീൻ ആവുകയില്ല" .


സച്ചരിതരായ സലഫുകളുടെ പാതയിൽ നിന്ന് മുസ്‌ലിം ബഹുജനം അകന്നു പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും സ്വഹാബത്തിന്റെ ധാരണ (ഫഹ്മ്) സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പകരം ജനങ്ങൾ സ്വന്തം താല്പര്യത്തേയും ബുദ്ധിപരമായ നിഗമനങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ടാണ്. സലഫുകളുടെ ഫഹമു സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ പോലും പലപ്പോഴും ഈ മഹത്തായ അസ്വ് ലിനെ വിസ്മരിക്കുകയോ മറികടക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുവെന്നതാണ് ഖേദകരമായ വസ്തുത.

എന്ത് കൊണ്ട് 'ഫഹ്‌മുസ്സലഫ്' - 3 ?

പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിലും സലഫുകളുടെ ധാരണയെ അഥവാ അവരുടെ ഫഹ്‌മിനെ അവലംബിച്ചവരാണ് പൗരാണികരും ആധുനികരുമായ അഹ്‌ലുസ്സുന്നത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉലമാക്കളും . ഇമാം മാലിക്, ഇമാം അഹ്‌മദ്‌ ഇമാം ശാഫിഈ ഇമാം അബൂഹനീഫ തുടങ്ങി പ്രമുഖ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരും ശൈഖുൽ ഇസ്‌ലാം ഇബ്നു തീമിയ, ഇമാം ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം, ഇമാം ലാലക്കാഇ, ഇമാം ബർബഹാരി, ഇമാം ആജുരി, ഇബ്നു മന്ദ, ഇബ്നു ബത്വ, ഇമാം ഷാത്വബ്ബി, ഇമാം ബുഖാരി, ഇമാം ഇബ്നു ഹജർ തുടങ്ങി സുന്നത്തിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുകയും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അത്യദ്ധ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത അസംഖ്യം ധന്യജ്യോതിസ്സുകൾ ! ആധുനിക ഉലമാക്കളായ ഇമാം ഇബ്‌നു ബാസ്, ഇബ്‌നു ഉസൈമീൻ, ഷെയ്ഖ് നാസിറുദ്ധീൻ അൽബാനി തുടങ്ങിയ ആ ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ കണ്ണി വരെ. അവരുടെ വാക്കുകളിലെ, അക്ഷരങ്ങളിലെ ഏകത പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. സ്വഹാബത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പു പതിഞ്ഞതായി നിങ്ങൾക്കതിൽ കാണാം. പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിലും സ്വന്തമായ നിഗമനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിനു പകരം അവരെല്ലാം അവലംബിച്ചിരുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ ധാരണയെയായിരുന്നു. ഇബ്നു തീമിയ പറയുന്നത് നോക്കൂ " ആരെങ്കിലും സ്വഹാബത്തിന്റെയും താബിഈങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗത്തെയും വ്യാഖ്യാനത്തെയും വിട്ടു കടക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനു വിരുദ്ധമായതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ അവനു അബദ്ധം പിണഞ്ഞു. എന്നല്ല, അവൻ മുബ്തദിഉ ആണ്. അവൻ മുജ്‌തഹിദും അവന്റെ വീഴ്‌ച പൊറുക്കപ്പെടുന്നതാണെങ്കിലും. കാരണം, അവരുടെ ലക്ഷ്യം അറിവിന്റെ വഴികളും തെളിവുകളും അന്വേഷിക്കലും വിശതീകരിക്കലുമാണ്.

ഖുർആൻ മനനം ചെയ്തത് സ്വഹാബത്തും താബിഉകളും തബഉൽ അത്ബാഉമാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ അർത്ഥത്തിലും ആശയത്തിലും ഏറ്റവും അറിവുള്ളവർ അവരാണ്. അള്ളാഹു ഏതൊരു ഹഖുമായാണോ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയെ നിയോഗിച്ചത് അതിനെക്കുറിച്ചും ഏറ്റവും അറിവുള്ളവർ അവർ തന്നെയാണ്. ആരെങ്കിലും അവരുടെ വാക്കിനോട് വൈരുദ്ധ്യം പുലർത്തിയാൽ അവരുടെ വ്യാഖ്യത്തിനു വിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനം ഖുർആനിന് നൽകിയാൽ അവൻ തെളിവിലും തെളിവ് പിടിക്കുന്നതിലും അബദ്ധം പിണഞ്ഞു."

( ومن عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك ، بل كان مبتدعاً وإن كان مجتهداً مغفوراً له خطؤه ، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته ، وطرق الصواب ، ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم ، وأنهم أعلم بتفسيره ومعانيه ، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعاً ) ، ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج 13 / 361 ).

സലഫുകളിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ വേറെയും ഒരുപാട് ഉദ്ധരണികൾ കാണാം. അവരൊക്കെ പ്രമാണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവലംബിച്ചിരുന്നത് സ്വഹാബത്ത് അവ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പരിശോധിച്ച് കൊണ്ടായിരുന്നു. അവരാരും സ്വന്തമായ നിഗമനങ്ങളെയോ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളെയോ നിരീക്ഷണങ്ങളെയോ സാഹചര്യത്തിന്റെ സമ്മർദ്ദങ്ങളെയോ മുഖവിലക്കെടുത്തു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല. ഈ നിയതമായ രീതിശാസ്ത്രത്തെ അബദ്ധവശാൽ കയ്യൊഴിഞ്ഞവരും മനപ്പൂർവ്വം കയ്യൊഴിച്ചവരും ലോകത്തു ഒരുപാടുണ്ട്. ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണമെന്നു വാശിയോടെ അവകാശപ്പെടുകയും എന്നാൽ അവ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഫഹ്‌മിനെ അഥവാ അവരുടെ ധാരണയെ അവഗണിച്ച് അഗണ്യകോടിയിൽ തള്ളുന്ന ഒരുപാട് മുസ്ലിംകൾ. അവരോട് പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ ധാരണകൾ അവലംബിക്കൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിപരമായ ദുർന്യായങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വായടപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരിക്കും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടാവുക. അവരുടെ തെറ്റായ നിലപാടുകൾ തിരുത്തുകയും സലഫുകളുടെ ഫഹ്മിലേക്കു തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.

എന്ത് കൊണ്ട് 'ഫഹ്‌മുസ്സലഫ്' - 2 ?

ഖുർആനും ഹദീസും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നതിനും സലഫുകൾ - വിശിഷ്യാ - സ്വഹാബത്ത് അവ എങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് അന്വേഷിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യൽ അനിവാര്യമാണ്. കാരണം അവരാണ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ നിന്ന് ദീൻ കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്ത നബിയുടെ പ്രഥമ സംബോധിതർ. അവർ നബിയിൽ നിന്ന് എങ്ങിനെയാണോ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതെ രൂപത്തിൽ അവരുടെ ശേഷക്കാരും മനസ്സിലാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സൂറത്തുൽ ബഖറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوا ۖ " നിങ്ങൾ (സ്വഹാബികൾ)വിശ്വസിച്ചതു പോലെ അവർ (ജൂത-ക്രൈസ്തവർ) വിശ്വസിച്ചാൽ, അപ്പോൾ അവർ സന്മാർഗത്തിലായി"

അത് പോലെ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം പറഞ്ഞു " എന്റെ ഉമ്മത്ത് 73 വിഭാഗമായി വേർപിരിയും. അതിൽ ഒന്നൊഴികെ എല്ലാം നരകത്തിലായിരിക്കും. സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ((من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) ഇന്ന് ഞാനും എന്റെ അനുചരന്മാരും ഏതൊന്നിലാണോ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിനെ അവലംബിച്ചവർ ആയിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി.

അപ്പോൾ ദീനിന്റെ ആധാരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് സ്വഹാബത്തിന്റെ നിലപാടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.

ചില നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകൾ സാധാരണയായി ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഖുർആനും സുന്നത്തുമല്ലേ പ്രമാണം? അത് അംഗീകരിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ ഒരാൾ ശെരിയായ മാർഗത്തിലായിത്തീരില്ലേ എന്നൊക്കെ. വളരെ ശെരിയാണ്. ഖുർആനും സുന്നത്തും തന്നെയാണ് പ്രമാണം. ഈ രണ്ടു വഹ്‌യിന്റെയും താൽപര്യമായിരിക്കണം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പക്ഷെ, ഇവിടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ പ്രശ്‌നം ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. ലോകത്തു ഇക്കാലമത്രയുമുള്ള ഏതാണ്ട് മുഴുവൻ മുസ്‌ലിംകളും അവകാശപ്പെടുന്നത് അവർ പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണെന്നാണ്. ഇസ്‌ലാമിന്റെ മൗലിക വിശ്വാസമായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏകത്വം തുടങ്ങി ബിദ്അത്-ഖുറാഫാത്തുകളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളും അത് തന്നെയാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഖുർആനും സുന്നത്തുമാണ് പ്രമാണമെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരസ്പര വിരുദ്ധവും തികച്ചും സമാന്തരവുമായ ധ്രുവത്തിൽ നിലകൊള്ളുന്ന തികച്ചും വൈരുധ്യത്തിന്റെ കലവറയാണ് കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെങ്ങിനെ ശെരിയാകും? ഖുർആനും സുന്നത്തും അവകാശപ്പെടുന്നവർക്കിടയിൽ തന്നെ എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്രയും വ്യക്തമായ വൈരുദ്ധ്യവും ഭിന്നതയുമുണ്ടായി? ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമന്വേഷിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഗ്രുപ്പുകളും മദ്ഹബിന്റെ ആളുകളും ഖുർആനും സുന്നത്തും പിന്തുടരുന്നത് സ്വഹാബത്ത് അഥവാ സലഫുകൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ല എന്നും മറിച്ച് അവരിൽ പല വിഭാഗവും അവ സ്വീകരിക്കുന്നത് പല മാനദണ്ഡത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുക. ചിലർ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാർ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ, വേറെ ഒരു വിഭാഗം അവരുടെ സംഘടനാ-പാർട്ടി താൽപര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. മറ്റു ചിലർ സ്വന്തം ബുദ്ധിയുടെയും യുക്തിയുടെയും നിഗമനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ വേറെ ചിലർ സാഹചര്യങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രീയ നിരീക്ഷണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. മുകളിൽ പറഞ്ഞതോ അല്ലാത്തതോ ആയ രീതികൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെല്ലാം അബദ്ധത്തിൽ അകപ്പെടുക സ്വാഭാവികമാണ്. മറിച്ച് ആരാണോ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ അനുചരന്മാർ മനസ്സിലാക്കുകയും അമല് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത രൂപത്തിൽ പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അവരാണ് സുരക്ഷിതരായ വിഭാഗം. അവരാണ് നബിയെയും സ്വഹാബത്തിനെയും പിൻപറ്റുന്ന രക്ഷപ്പെട്ട വിഭാഗം. അവരുടെ ധാരണയെ (ഫഹ്മിനെ) സ്വീകരിക്കൽ ഓരോ മുസ്‌ലിമിനും അനിവാര്യമാണ്.

എന്ത് കൊണ്ട് 'ഫഹ്‌മുസ്സലഫ്' - 1 ?

അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് അവതീർണമായ ഗ്രന്ഥമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് അറിയാത്തവരായി ആരുമുണ്ടാകില്ല. മാനവരാശിയുടെ ഇഹപര വിജയത്തിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അത് വഴി പാരത്രിക ജീവിതം ഭദ്രമാക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്നതാണ് അത് കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്.

അള്ളാഹു ജനങ്ങൾക്ക് സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന് ഖുർആൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ മാത്രം ഒതുക്കാതെ അതിന്റെ സന്ദേശം കൃത്യമായി അക്ഷരം തെറ്റാതെ യാതൊരു തെറ്റിധാരണക്കും ഇട നൽകാതെ, ജനങ്ങൾക്ക് വിശതീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൂതൻമാരെ നിശ്ചയിച്ചയച്ചു. അള്ളാഹു എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അക്കാര്യം ഒരു സംശയത്തിനും പഴുതില്ലാതെ തെറ്റായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാതെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയിട്ടാണ് പ്രവാചകന്മാർ കടന്നു പോയത്. ഖുർആനിനെക്കുറിച്ചു പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ഖിയാമയിൽ إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علينا بيانه എന്ന് പറയുന്നതായി കാണാം. ഈ ആയതിനു തഫ്‌സീർ നൽകിയതിൽ ഇബ്നു കസീർ റഹിമഹുള്ളാ പറയുന്നു. " അതായത്, അത് പാരായണം ചെയ്യുകയും ഹൃദിസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം നാം അത് നിനക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരികയും വ്യക്തമാക്കിത്തരികയും ചെയ്യും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശവും നമ്മുടെ നിയമവും നിനക്ക് നാം തോന്നിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ്".


ഇത്രയ്ക്കു സ്വതസ്പഷ്ടമായി ദുർവ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള മുഴുവൻ പഴുതുകളുമടച്ചു, നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് ഖുർആനിനെ സമീപിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും തന്നെ അവ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അബദ്ധം സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും തെറ്റായ ധാരണയിൽ അകപ്പെട്ടു ഒരാളുടെ പരലോകവും നഷ്ട്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും അള്ളാഹു തന്നെ അതിനു സുരക്ഷാ കവചം തീർത്തു. ജനങ്ങൾ എങ്ങിനെയെങ്കിലും അവർക്ക് തോന്നുന്നവിധം ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുകയും സൗകര്യം പോലെ അമലുകൾ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെയെന്നും അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വ്യക്തം. ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തും പേർത്തും പേർത്തും ജിബ്‌രീൽ അലൈഹി സലാമിന് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം ഓതിക്കൊടുക്കുകയും, അവ്യക്തതകൾ ദുരീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സൂറത്തു സുമറിലെ 68-മത്തെ വചനം وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ എന്ന ആയത്തു എത്തിയപ്പോൾ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം ജിബിരീലിനോട് " ആരാണ് അബോധാവസ്ഥയിലാകാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചവർ" എന്ന് ചോദിച്ചു " അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാക്ഷികളാണ്" എന്ന് ജിബ്‌രീൽ മറുപടി നൽകി.

ഖുർആനിന്റെ ആദ്യാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും സ്വഹാബത്തിനു വിശദീകരിച്ചതിനു ശേഷമാണ് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം വിട പറഞ്ഞത്.

ഖുർആനിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന പോലെ സുന്നത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കർശനമായ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിനു എതിരായ നിലക്ക് പ്രമാണ വാക്യങ്ങൾ - അവ ഖുർആനാകട്ടെ, ഹദീസാകട്ടെ, -തെറ്റായ നിലക്ക് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും അവ അങ്ങിനെതന്നെ പിന്തുടർന്ന് മുസ്‌ലിം ഉമ്മത്തു അമൽ ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല;ഉണ്ടാവുകയുമില്ല;ഉണ്ടാവാൻ പാടുമില്ല.

ബശീർ പുത്തൂർ

Saturday, June 30, 2018

​ഫിത്ന എന്നാല്‍...

​ഫിത്ന എന്നാല്‍...

പരീക്ഷണം അതാണ് ഫിത്നയുടെ അര്‍ത്ഥം. രണ്ടു മേഖലയിലാണ് ഫിത്ന സംഭവിക്കുക-ദീനിലും ദേഹങ്ങളി ലും. ദീനില്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക സംശയങ്ങളിലൂടെയും അവ്യക്തതകളിലൂടെയുമായിരിക്കും. അറബിയില്‍ അ തിനു ‘ശുബുഹാത്’ എന്ന് പറയും. ദേഹങ്ങളില്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുക പ്രലോഭനങ്ങള്‍, പ്രകോപനങ്ങള്‍, പീഢന ങ്ങള്‍ മുതലായ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയുമായിരിക്കും.


സംശയരോഗം

ദീനില്‍ പരീക്ഷിക്കപ്പെടണമെങ്കില്‍ അവ്യക്തതയും സംശയങ്ങളും വേണം. ദീനില്‍ മതിയായ അറിവുണ്ടെങ്കില്‍ ഫിത്നയില്‍നിന്ന് രക്ഷനേടാം. പണ്ഡിതന്മാര്‍ക്ക് കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകും. സംശയങ്ങളില്‍നിന്ന് മുക്തരു മായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവര്‍ ഫിത്നയില്‍ അകപ്പെടുന്നില്ല. പാമരന്മാര്‍ സംശയങ്ങളിലായിരികും. ഫിത്ന അവരെ അനായാസം പിടികൂടുകയും ചെയ്യും. ഹസന്‍ അല്‍ബസ്വ് രി –റഹിമഹുല്ലാഹ്- പറയുന്നു: "ഫിത്ന വരുമ്പോള്‍ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാര്‍ അത് തിരിച്ചറിയുന്നു. അത് പിന്തിരിഞ്ഞുപോയതിനു ശേഷം മാത്രമായിരി ക്കും പാമരന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കുക".


വിവരദോഷികള്‍
പാമരന്മാര്‍ക്ക് പ്രമാണ രേഖകള്‍ തന്നെ അറിയണമെന്നില്ല. അതിനാല്‍ അവര്‍ സംശയങ്ങളിലും അവ്യക്തകളിലും കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവരും. അല്‍പജ്ഞാനികള്‍ക്ക് പ്രമാണ രേഖകള്‍ അറിയാമെങ്കില്‍ തന്നെ, അതിന്‍റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥമോ വ്യാഖ്യാനമോ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളോ പ്രയോഗരീതികളോ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, സംശയങ്ങളുടെയും അവ്യക്തതകളുടെയും പടുകുഴികളിലൂടെയുള്ള അവരുടെ ചാഞ്ചാട്ടം അവസാനിക്കുന്നില്ല. അവരെ കുറിച്ച്, അന്ധന്‍റെ വടി പോലെ എവിടെ കുത്തുമെന്ന് പറയാനുമാവില്ല.


ജ്ഞാനികള്‍ നേരിനൊപ്പം
സത്യാസത്യങ്ങള്‍ വ്യവഛേദിക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങള്‍ ഫിത്നഃയാണ്. അവയെ സൂക്ഷിച്ച് വിട്ടുനില്‍ക്കണം. ഇബ്നു ബാസ് –റഹിമഹുല്ലാഹ്- പറയുന്നു: "ഫിത്നഃയുമയി ബന്ധപ്പെട്ട ജാഗ്രത പുലര്‍ത്തണമെന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകള്‍, പണ്ഡിതന്മാര്‍ പ്രയോഗിക്കുന്നത് സത്യവാനെയും അസത്യവാദിയെയും മനസ്സിലാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത വിധമുള്ള ഫിത്നഃകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അത്തരം ഫിതനകളില്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നത് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് നിര്‍ബ്ബന്ധമാണ്. ‘അവയില്‍ (ഫിത്നയില്‍), ഇരിക്കുന്നവന്‍ നില്‍ക്കുന്നവനെക്കാളും ഉത്തമാനാണ്, നടക്കുന്നവന്‍ ഓടുന്നവനെക്കാളും ഉത്തമനാണ്’ എന്ന ഹദീസുകൊണ്ട് നബി ﷺ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അത്തരം ഫിത്നകളെയാണ്. എന്നാല്‍ സത്യവാനെയും അസത്യവാദിയെയും, മര്‍ദ്ദകനെയും മര്‍ദ്ദിതനെയും വേര്‍തിരിക്കാന്‍ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ മേല്‍ ഹദീസിന്‍റെ പരിധിയില്‍പെടില്ല. മറിച്ച്, ഖുര്‍നിലെയും സുന്നത്തിലെയും വചനങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സത്യവാനെയും മര്‍ദ്ദിതനെയും, വ്യജവാദിക്കും മര്‍ദ്ദകനുമെതിരില്‍ സഹായിക്കല്‍ നിര്‍ബ്ബന്ധമാണെന്നു തന്നെയാണ്."


ഫിത്നയില്‍പെട്ടുവോ...?!!
ഫിത്നയില്‍പെട്ടുവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാന്‍ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട്. ഹുദൈഫ رضي الله عنه അത് വിവരിക്കുന്നത് കാണുക: "നിങ്ങളിലാരാള്‍ തന്നെ ഫിത്ന ബാധിച്ചുവോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അവന്‍ വിലയിരുത്തേണ്ടത് ഇക്കാര്യമാണ്: ഹറാമായി കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോള്‍ താന്‍ ഹലാലായി കാണുന്നുവോ? എങ്കില്‍ തനിക്ക് ഫിത്ന ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഹലാലായി കണ്ടിരുന്നത് താന്‍ ഇപ്പോള്‍ ഹറാമായി കാണുന്നുവോ? എങ്കിലും തനിക്ക് ഫിത്ന ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു". (ഹാകിം)


വാല്‍ക്കഷ്ണം
ഇതുവരെ ലഭിക്കാത്ത ഒരു പ്രമാണരേഖ പുതുതായി ലഭിച്ചാല്‍, അല്ലെങ്കില്‍ സ്വഹാബത്ത് പ്രമാണവാക്യങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിയ ഒരു ആധികാരിക വ്യാഖ്യാനം മുമ്പ് കിട്ടാത്തത് ഇപ്പോള്‍ കിട്ടിയാല്‍ അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് സത്യവും ന്യായവും മാത്രമാണ്. അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഫിത്ന. എന്നാല്‍, പുതുതായി ലഭിച്ച ഒരു രേഖയുടെ (അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, റസൂല്‍ പറഞ്ഞു, സ്വഹാബത് പറഞ്ഞു) പിന്‍ബലത്തിലല്ലാതെ പുതിയ നിലപാടുകള്‍, വീക്ഷണങ്ങള്‍. സമീപനങ്ങള്‍ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നവരുടെ ഓര്‍മ്മയിലിരിക്കട്ടെ, "തങ്ങള്‍ ഫിത്നയിലാണ്...!!! "

അബു ത്വാരിഖ് സുബൈര്‍ മുഹമ്മദ്‌

​ഒരിറ്റ് ദാഹജലം തരൂ...

​ഒരിറ്റ് ദാഹജലം തരൂ...

സ്വാതന്ത്ര്യം! എത്ര മനോഹരം!! എത്ര സമ്മോഹനം!!! അതിരുകളില്ലാത്ത വിഹായുസ്...

അത് എത്രത്തോളം സൃഷ്ടിപരം ഹിംസാത്മകം എന്ന സൈദ്ധാന്തിക ചര്‍ച്ച പിന്നെ യാവാം.

രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ, ജനകോടികളുടെ ചിരകാല സ്വപ്നമായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധി. ജനാധി പത്യം മധുരതരമാകുന്നത് അത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയാണെന്നതിനാലാ ണ്. അമേരിക്ക വിസ നിയന്ത്രണമേര്‍പ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ നൊമ്പരപ്പെടുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തിന്‍റെ അമേരിക്കന്‍ മോഡല്‍ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നതു കൊണ്ട് കൂടിയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യം പലതരം; രാഷ്ട്രീയം, സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, തൊഴില്‍പരം... ഏറ്റവും വി ലപ്പെട്ടത് അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം (Freedom of Expression) തന്നെ. അതാണ് മറ്റെല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യ ങ്ങള്‍ക്കും പശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നത്. ആത്മപ്രകാശനത്തിന് അനുവാദമില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ എല്ലാം നിരര്‍ത്ഥകമല്ലേ.

മറ്റെന്തിന്‍റെയോ പേരില്‍ ആരൊക്കെയോ ഇന്ന് നമ്മുടെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം കവര്‍ന്നെ ടുക്കുന്നു എന്നതാണെന്‍റെ ആത്മദുഃഖം. ആത്മപ്രകാശനം മനുഷ്യന്‍റെ ജന്മാവകാശമാണ്. കലയായോ സാഹിത്യമായോ അഭിപ്രായമായോ മറ്റുരൂപേണയോ അതിവിടെ അവതരി പ്പിക്കപ്പെടണം. അത് ഈ മനോഹരമായ പ്രകൃതിയുടെ കാന്‍വാസില്‍ വരച്ചുപിടിപ്പി ക്കുമ്പോള്‍ മാത്രമേ അനശ്വരതക്കുള്ള മനുഷ്യന്‍റെ ആത്മദാഹം ശമിക്കുകയുള്ളു.

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ ആത്മപ്രകാശനപരം മാത്രമാണ്. ആരുടെമേലും അടിച്ചേല്‍പിക്കപ്പെടുക യില്ല. ആരുടെയും വികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടേണ്ട കാര്യവുമില്ല. ദേശീയത അപകടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയും വേണ്ട. അഭിപ്രായങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലെ അവ ശ്രദ്ധിക്കാതി രിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ടല്ലോ.

പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പ് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇപ്പോള്‍ തീര്‍ത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അന്യത്ര ഭീതിയാണിന്ന്. ഒരു വാക്കും പുറത്തുവരുന്നില്ല. എല്ലാം തൊ ണ്ടയില്‍ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ആരുടെയൊക്കയോ മത-മദ വികാരങ്ങളാണ് വ്രണപ്പെ ടുകയെന്ന പേടി. ജിങ്കോയിസ്റ്റുകളുടെ അതിദേശീയത (Jingoism) എപ്പോഴാണ് അപകടപ്പെടുക എന്ന ഭീതി. ഏതു വാക്കിന്‍റെ പേരിലാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടം വന്ന് തല്ലിക്കൊല്ലുക എന്ന ഭയാശങ്ക.


നിയമം ആള്‍ക്കൂട്ടാതിക്രമങ്ങള്‍ക്കു (lynching) വഴിമൊറിക്കൊടുക്കുന്ന ഭയാനക രംഗങ്ങളാ ണെവിടെയും. നീതിയുടെ തുലാസിന് ഒരു തട്ടേയുള്ളു. മറുതട്ട് എവിടെയുമില്ല. അന്വേഷക ര്‍ക്ക് ഒറ്റക്കണ്ണേയുള്ളു. മറ്റേ കണ്ണ് പൊട്ടിയതല്ല, സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടേയില്ലെന്നു തോന്നുന്നു. ക.മ. മിണ്ടിപ്പോകരുത് അപമാനിക്കപ്പെടാന്‍ മാത്രമായി ഇവിടെ കുറേ പുതിയ ...ത്വങ്ങള്‍ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്നിന്‍റെ വിഹ്വലതകളില്‍ മനോഹരമായ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യ ത്തെ വികാരങ്ങള്‍ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന വിദ്വേഷജനകമായ വിഷാംശങ്ങളായി നിയമവിശാര ദന്മാര്‍ വ്യാഖാനിച്ചുറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭൂരിപക്ഷാധിപത്യം ജനാധിപത്യത്തെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയിരിക്കുന്നു.

അധികാരികളും ജനനായകരും ധീരരായിരിക്കണം, ഭീരുക്കളായിരിക്കരുത്. ഇന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നത് വിശ്വവിഖ്യാത ഭീരുക്കളാണ്. എതിര്‍ശബ്ദത്തെ പോലും ഭയപ്പെടുന്ന ഭീരുക്ക ള്‍. അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വിമര്‍നം താങ്ങാന്‍ ഉള്‍ക്കരുത്തില്ലാത്ത ജീര്‍ണ്ണിച്ച പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളും. ഭൂരിപക്ഷാധിപത്യം ജനാധിപത്യത്തെ തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചുമൂടിയിരിക്കു ന്നു. ഡമോക്രസിയില്‍നിന്ന് ഫാസിസത്തിലേക്കും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളില്‍നിന്ന് പഞ്ചഗവ്യത്തിലേക്കും എതിര്‍ദിശാ പുരോഗതി അതിശീഘ്രം തന്നെ. ഇതരെ ജീവികളെ മനസ്സിലാക്കാനും സഹജീവികളോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാനും (empathize) കഴിയാത്ത റോ ബോട്ടുകളാണിന്ന് ലോകം ഭരിക്കുന്നത്. പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടിയല്ലാതെ ഒരു ക്ഷേമപദ്ധതി യുമില്ല. പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ കണ്‍മുന്നില്‍ വെച്ച് പിടഞ്ഞു മരിച്ചാലും ഇവരുടെ മനസ് ഇളികില്ല. ഈ ഭീരുക്കള്‍ ഭരി ക്കുന്ന ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ഏറെ ആത്മനിന്ദാ പരമാണെന്നിരിക്കെ ആത്മബോധമുള്ള ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് അതൊരു നിര്‍വ്വാഹമില്ലാ യ്മ മാത്രമാണ്.

എല്ലാ വെളിച്ചങ്ങളും ഒന്നിച്ച് തല്ലിക്കെടുക്കുന്ന, മനോ-മസ്തിഷ്ക-നേത്ര-ഹസ്തങ്ങളെ വരി ഞ്ഞുമുറുക്കുന്ന ഈ ഭ്രാന്താലയത്തില്‍ വയ്യ, എനിക്കൊട്ടും വയ്യ. ഇനിയും എന്‍റെ സ്വാത ന്ത്ര്യത്തെ കവര്‍ന്നെടുത്താല്‍ വീര്‍പ്പുമുട്ടുന്ന എന്‍റെ മനസ്സ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും.

ഞാന്‍ വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, വല്ലാത്ത ദാഹവുമുണ്ടെനിക്ക്. എന്‍റെ ആത്മാവിന്‍റെ പൈദാ ഹങ്ങള്‍ തീര്‍ത്തില്ലെങ്കില്‍... ഞാന്‍ തീര്‍ക്കും, എന്നെ തന്നെ. അതിന്‍റെ ഛേദം നിങ്ങള്‍ക്കാ യിരിക്കില്ല, എനിക്കു മാത്രമായിരിക്കും. അതിനു മുമ്പ് എന്‍റെ ആത്മദാഹം തീര്‍ക്കാന്‍ ഒരിറ്റ് ദാഹജലം നല്‍കൂ.. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്‍റെ ദാഹജലം.

അബു ത്വാരിഖ് സുബൈര്‍ മുഹമ്മദ്‌

Tuesday, May 22, 2018

തറാവീഹ് നമസ്കാരവും സക്കരിയ്യ സ്വലാഹിയുടെ പുതിയ വെളിപാടും - 2

#തറാവീഹിന്റെ #എണ്ണം #പതിനൊന്നു #തന്നെ !

നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം റമദാനിലോ അല്ലാത്ത കാലത്തോ രാത്രിയിൽ പതിനൊന്നു റക്അത്തിൽ കൂടുതലായി നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന, സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സ്വഹീഹ് മുസ്‌ലിമിലും വന്ന മഹതിയായ ആയിഷ റദിയള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്നുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസും, നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വെച്ച് എട്ടു റക്അത്തു ജമാഅത്തായി നമസ്കരിച്ചു എന്ന ജാബിർ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസും നബിയോ സ്വഹാബികളോ പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ രാത്രി കാലത്തു നമസ്കരിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവാണ്. മറിച്ചൊരു തെളിവ് അതായത് പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ നബിയോ സ്വഹാബികളോ നമസ്കരിച്ചതായി - അതെത്രയായാലും - സ്വഹീഹ് ആയ സനദിലുടെ രിവായതു ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അപ്പോൾ രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ അമലും സ്വഹാബത്തിന്റെ ഫഹ് മും ഒന്നാണെന്ന് വരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരാരും പതിനൊന്നിലധികം നമസ്കരിക്കാതിരുന്നതും.

ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം അവൻ പിന്തുടരേണ്ടത് നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സലഫുകളടക്കം മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാരിൽ ആർക്കും തർക്കമേയില്ല.

ഇമാം ശാഫീ റഹിമഹുള്ളയുടെ ഒരു വാക്കു ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ്. " നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയിൽ നിന്ന് ഒരു സുന്നത്തു സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്നുവെന്നു ഒരാൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ മറ്റൊരാളുടെ വാക്കിനു വേണ്ടിയും അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല" ഇത് പോലെ മറ്റു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമുമാർ അടക്കം സലഫുകളിൽ നിന്ന് ധാരാളമായി ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയും. ( വിശദ വായനക്ക് ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ " സ്വിഫത്തു സ്വലാ- പേജ് 43 തൊട്ടു പരിശോധിക്കുക)

എട്ടിലധികം എത്രയുമാകാമെന്നു അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാന തെളിവ്, നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം മിമ്പറിലായിരിക്കെ ഒരു സ്വഹാബി വന്നു നബിയുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ച സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ " രണ്ടു വീതം നമസ്കരിക്കുകയും സുബ്ഹ് ഭയപ്പെട്ടാൽ ഒരു റക്അത്തു വിത്ർ ആക്കുകയും ചെയ്യും" എന്ന ഹദീസാണ്. ഈ ഹദീസിൽ രണ്ടു റക്അത്തു വീതമാണ് നമസ്‌കരിച്ചത് എന്ന് മാത്രമേ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും നമസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണം ഇതിൽ നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലായെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

പതിനാലാം രാവിലെ ആയിരം പൂർണ ചന്ദ്രന്മാരുടെ ശോഭയോടെ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന സ്വഹീഹും, സ്വരീഹുമായ ഹദീസ് വന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ, വിദൂര സാധ്യതയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്കു പോവുകയും, മുൻ ചൊന്ന ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ ക്ലിപ്തത വ്യക്തമാക്കുമ്പോൾ, 'തർക്കമെന്നു' വിശേഷിപ്പിക്കുകയും " ഇതിൽ തർക്കം അനാവശ്യം" എന്ന് പറഞ്ഞു എതിർ വീക്ഷണക്കാരെ നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യാൻ പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പേരെന്താണ്?

ഖുർആനായാലും ഹദീസായാലും മുത് ലഖിനെ മുഖയ്യദിലേക്കും മുജ്‌മലിനെ മുഫസ്സറിലേക്കും മടക്കണമെന്നത് പൊതു തത്വമല്ലേ? ഒരു മസ് അല ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാബിൽ വന്ന മുഴുവൻ ഹദീസുകളും ജംഉ ചെയ്യണമെന്നതിൽ ലോകത്തു മുഹദ്ധിസുകളും മുഫസ്സിറുകളും, ഉലമാക്കളും ഫുഖഹാക്കളും ഉസൂലികളുമായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കുമിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്ത കാര്യമല്ലേ? രാത്രി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം റമദാനിലോ അല്ലാത്ത സമയത്തോ എട്ടു റക്അത്തിൽ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന ഹദീസിന്റെ ഫഹ്മു എന്താണ്? അത് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഇൽമ് എന്താണ്?

ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രം " ഈ വിഷയത്തിൽ പരസ്പരം തർക്കം പാടില്ല" എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിക്കുക. സഹോദരന്മാരെ, ഈ വിഷയത്തിലെന്നല്ല ദീനിൽ ഒരു വിഷയത്തിലും തർക്കം പാടില്ല. അതിനർത്ഥം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയരുതെന്നോ വ്യക്തമാക്കരുതെന്നോ ആണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. മറിച്ചു, ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രമാണങ്ങളോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതും തെളിവുകളുടെ ആധികാരികതയുടെ ബലത്തിൽ മുന്തി നിൽക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. മുസ്ലീം ലോകത്തു ഇരു പക്ഷത്തും ദലീലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള എത്രമാത്രം ഭിന്ന സ്വരമുള്ള മസ്അലകളുണ്ട്? സ്ത്രീകളുടെ മുഖം മറക്കൽ, നമസ്കാരത്തിൽ സുജൂദിലേക്കു പോകുമ്പോൾ കൈകളാണോ അതല്ല കാൽമുട്ടാണോ ആദ്യം വെക്കേണ്ടത്, അത്തഹിയ്യാത്തിൽ വിരൽ അനക്കൽ.... തുടങ്ങി എത്രയെത്ര കർമശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ !

എതിരഭിപ്രായങ്ങളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ വിഷയത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ഇന്നതാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതിൽ ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കേണ്ടതില്ല.

ആയിഷ റദിയള്ളാഹു അൻഹയുടെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ഹദീസ് നിസ്സാരമായി തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നല്ല. സ്വഹാബികൾക്കിടയിൽ മതപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ അവർക്കു സമശീർഷരായി ഖലീഫമാരെപ്പോലെ ചുരുക്കം ആളുകളേയുള്ളു. അവരുടെ അറിവും നിരീക്ഷണ പാടവവും പുകൾപെറ്റതാണ്. എന്നല്ല, ഒരു വേള പല സ്വഹാബികളെയും പല വിഷയങ്ങളിലും അവർ തിരുത്തിയ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇമാം ജലാലുദ്ധീൻ സുയൂഥ്വിയുടെ " ഐനുൽ ഇസ്വാബ ഫീ ഇസ്തിദ്റാകി ആയിഷ അല സ്വഹാബ" എന്ന ഗ്രന്ഥം അതിലേക്കുള്ള വ്യക്തമായ നിദർശകമാണ്.

കേരള മുസ്‌ലിംകളിക്കിടയിൽ, നദ്‌വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ അണികളിൽ ഏതെങ്കിലും മസ് അലകളിൽ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നാണ് തറാവീഹിന്റെ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത്. അതിലാണ് ഈ സ്വലാഹി കാലിട്ടിളക്കി ചളിയാക്കി പണ്ഡിതൻ ചമഞ്ഞു മീൻ പിടിക്കാൻ നോക്കുന്നത് !

ചുരുക്കത്തിൽ, തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിന്റെ എണ്ണത്തിൽ യാതൊരു സംശയത്തിനും പഴുതില്ല. ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമഹുള്ളാ പറഞ്ഞത് പോലെ, എത്രയും നമസ്കരിക്കാവുന്ന മുത്വലഖ് ആയ നമസ്‌കാരമല്ല രാത്രി കാല നമസ്കാരം. നബിയും സ്വഹാബത്തും വിത്ർ അടക്കം പതിനൊന്നിലധികം നമസ്‌കരിച്ചതായി ഖണ്ഡിതമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല

തറാവീഹ് നമസ്കാരവും സകരിയ്യാ സ്വലാഹിയുടെ പുതിയ വെളിപാടും - 1

ഇസ്‌ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഖുർആനും സ്ഥിരപ്പെട്ട സുന്നത്തുമാണെന്ന് അറിയാത്തവർ ചുരുക്കമായിരിക്കും. ഇസ്‌ലാം മതത്തെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏതായാലും ഇക്കാര്യം അന്യമാവുകയില്ല.
ഒരു സത്യവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, പ്രമാണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം പറഞ്ഞു
تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ
" രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു. അവ രണ്ടും നിങ്ങൾ മുറുകെപ്പിടിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിങ്ങൾ വഴി പിഴച്ചു പോവുകയില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും റസൂലിന്റെ ചര്യയുമത്രെയത്."
ഇമാം അഹ്‌മദ്‌ റഹിമഹുള്ളാ പറഞ്ഞു
دين النبيِّ محمدٍ أخبارُ ** نعمَ المطيةُ للفتى آثارُ!
لا ترغبنَّ عن الحديث وأهله ** فالرأي ليلٌ والحديث نهارُ
"മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ദീൻ നിലകൊള്ളുന്നത് വൃത്താന്തങ്ങളിലാണ്. ഒരു യുവാവിന് യാത്ര ചെയ്യാൻ എത്ര നല്ല വാഹനമാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ. അത് കൊണ്ട് ഹദീസിൽ നിന്നും അതിന്റെ അഹ്ലുകാരിൽ നിന്നും നീ അതൃപ്തി കാണിക്കരുത്. നിരീക്ഷണങ്ങൾ രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഹദീസുകൾ പകലുകളാണ്. "
ഇങ്ങിനെ സുന്നത്തു പിൻപറ്റുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യവും സവിശേഷതയും ഉൽഘോഷിക്കുന്ന ധാരാളം ഹദീസുകളും കാണാം.
വിഷയത്തിലേക്കു വരാം. ഈയിടെയായി നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു വളരെ തെറ്റിധാരണ ജനകവും സാധാരണ ജനങ്ങളിൽക്കിടയിൽ കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പവും സൃഷ്ട്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ തറാവീഹ് നമസ്കാരത്തിലെ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണം പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ എത്രയും നമസ്കരിക്കാമെന്നും അതിൽ ആരും ആരെയും ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും വാദിച്ചു കൊണ്ട് സക്കരിയ്യ സ്വലാഹി എന്ന ആൾ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായി.
ഇവിടെ, വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചില കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു ഒരു പാട് ഹദീസുകൾ സ്വഹീഹ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയവും പരിഗണനാർഹവുമായ ഹദീസ് ആയിഷ റദിയള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയും മുസ്‌ലിമും രിവായതു ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് ആണ്.
അബു സലമ ഇബ്ൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന്. അദ്ദേഹം ആയിഷ റദിയള്ളാഹു അൻഹയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. " എങ്ങിനെയായിരുന്നു നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ റമദാനിലെ നമസ്കാരം? അവർ പറഞ്ഞു " റമദാനിലോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ അദ്ദേഹം പതിനൊന്നു റക്അതിൽ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ...."
മുസ്‌ലിമിലും ഇബ്നു അബീ ശൈബയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു രിവായത്തിൽ, " അദ്ദേഹത്തിന്റെ റമദാനിലെ നമസ്‌കാരം, ഫജ്‌റിന്റെ രണ്ടു റക്അത് അടക്കം, പതിമൂന്നു റക്അതായിരുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇമാം മാലികിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു രിവായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഇമാം ബുഖാരിയും ആയിഷ റദിയള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്ന് തന്നെ " അദ്ദേഹം രാത്രിയിൽ പതിമൂന്നു റക്അതായിരുന്നു നമസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നത്. സുബ്ഹ് ബാങ്ക് കേട്ടാൽ പിന്നെ ലളിതമായ വിധത്തിൽ രണ്ടു റക്അത് കുടി നമസ്കരിക്കും. " തുടർന്ന് കൊണ്ട് ഹാഫിദ് ഇബ്നു ഹജർ റഹിമഹുള്ളാ പറയുന്നു " ഇത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ആദ്യത്തേതിന് എതിരാണ്. ഇവിടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തിലേക്കു ഇശാ നമസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തു കൂടി ചേർത്തതാകാനാണ് സാധ്യത. ഇനി മുസ്ലിമിൽ തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു രിവായത്തിൽ " അദ്ദേഹം രാത്രി നമസ്കാരം നേരിയ രണ്ടു റക്അത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആരംഭിച്ചിരുന്നതു എന്നും കാണാം.
ജാബിർ ഇബ്ൻ അബ്ദുല്ലാ റദിയള്ളാഹു അന്ഹുവിന്റെ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ശൈഖ് നാസിറുദ്ധീൻ അൽബാനി റഹിമഹുള്ളായുടെ പറയുന്നത് അത് ഇശാ നമസ്കാരത്തിന്റെ സുന്നത്തു ആകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ്.
ജാബിർ റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്ന് " ഞങ്ങളുമായി നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം റമദാൻ മാസത്തിൽ എട്ടു റക്അത്തു നമസ്കരിക്കുകയും വിത്ർ ആക്കുകയും ചെയ്തു. അടുത്ത ദിവസം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരുന്നു. അങ്ങിനെ തന്നെ നേരം പുലർന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു. " അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരെ, ഇന്നലെ രാത്രി താങ്കൾ ഞങ്ങളോടൊത്തു നമസ്കരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു " നിശ്ചയമായും അത് നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു പോയി "
നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽ രിവായതു ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിനർത്ഥം ഈ വിഷയത്തിൽ വേറെ സ്വഹീഹ് ആയ ഹദീസുകൾ ഇല്ലാ എന്നല്ല. മറിച്ചു റമദാനിലോ അല്ലാത്ത കാലത്തോ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണമടക്കം നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ ചിത്രം ഈ ഹദീസുകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു.
നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ നിലയിൽ രിവായതു ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീസുകളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇതിനർത്ഥം ഈ വിഷയത്തിൽ വേറെ സ്വഹീഹ് ആയ ഹദീസുകൾ ഇല്ലാ എന്നല്ല. മറിച്ചു റമദാനിലോ അല്ലാത്ത കാലത്തോ റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണമടക്കം നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ രാത്രി നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചു കൃത്യമായ ചിത്രം ഈ ഹദീസുകൾ അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. റക്അത്തുകളുടെ എണ്ണം കൃത്യമായ നിലക്ക് വന്നിട്ടില്ല എന്ന ധാരണ ശെരിയല്ല എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാകും.
രാത്രി നമസ്കാരം പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ, ഇരുപതും, മുപ്പത്തഞ്ചും അതിൽ കൂടുതൽ എത്രയുമാകാമെന്നുമൊക്കെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ അറിവിനെയും ഇജ്തിഹാദിനെയും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, നബിയോ സ്വഹാബികളോ പതിനൊന്നിൽ കൂടുതലായി നമസ്കരിച്ചുവെന്നതിന് ഖണ്ഡിതമായ രേഖകളില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. ഇക്കാര്യം നാസിറുദ്ധീൻ അൽബാനി റഹിമഹുള്ളാ തന്റെ "സ്വലാത്തു തറാവീഹ് " എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്.

നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലം റമദാനിൽ ഇരുപതു റക്അത്തു നമസ്കരിച്ചു എന്ന ഇബ്നു അബ്ബാസ് റദിയള്ളാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹദീസും ഉമർ റദിയള്ളാഹു അൻഹു നമസ്കരിച്ചു എന്ന ഹദീസുമെല്ലാം അദ്ദേഹം വിശകലനം ചെയ്യുകയും അതിന്റെയെല്ലാം സനദുകളിലെ ദുർബലത അദ്ദേഹം അതിൽ വിശദമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായും ആളുകൾ ഉന്നയിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യം, എന്ത് കൊണ്ടാണ് ഹറമിൽ പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ നമസ്കരിക്കുന്നത്, ഇബ്നു തീമിയയും ഇമാം അഹ്‌മദും പതിനൊന്നിൽ അധികമാവാമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇബ്നു ബാസും സ്വാലിഹുൽ ഉസൈമീനും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ലേ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങൾ. ഇതിനു വളരെ ലളിതവും സംവേദനത്തിനു ഉതകുന്നതുമായ മറുപടി, നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയോ സ്വാഹാബത്തോ പതിനൊന്നു റക്അത്തിൽ അധികം രാത്രി നമസ്കാരം നിർവ്വഹിച്ചതായി അവരാരെങ്കിലും തെളിവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ ആ തെളിവാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നബി സ്വല്ലള്ളാഹു അലൈഹി വ സല്ലമയുടെ വാക്കിനു എതിരാവുന്ന ഒരാളുടെ വാക്കും സ്വീകരിക്കരുതെന്നും അവ തള്ളിക്കളയണമെന്നും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചവരാണവർ.
" രാത്രി നമസ്കാരം രണ്ടു വീതമാണ് , സുബ്ഹ് നമസ്കാരത്തിന് സമയമായി എന്ന് ഭയപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു റക്അത്തു വിത്ർ ആക്കുക" എന്ന ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം ഉലമാക്കളും പതിനൊന്നിലധികം നമസ്കരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് രണ്ടു റക്അത്തു വീതം പുലരുവോളം എത്രയും നമസ്കരിക്കാം എന്ന് ഈ ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് അവർ പറയുകയാണ് ചെയ്തത്. വാസ്തവത്തിൽ റക്അത്തിന്റെ എണ്ണം പറയുന്നതു ആയിഷ ബീവിയുടെ ഹദീസിലാണ്. അത് വളരെ വ്യക്തവുമാണ്. രണ്ടു വീതം നമസ്കരിച്ചുവെന്ന ഹദീസിൽ അതിന്റെ രൂപവുമാണ് വരുന്നത്.
ഏതായാലും, ഒരു മസ്അലയിൽ വ്യക്തമായ നസ്വിന് വിരുദ്ധമായ നിലപാടുകൾ എങ്ങിനെയാണ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുക? ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വഹീഹായ ഒരു ഹദീസിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് പതിനൊന്നിൽ കൂടുതൽ ആകാമെന്നതിനു തെളിവായി പ്രധാനമായും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് പതിനൊന്നിൽ അധികം നമസ്കരിച്ചു എന്ന ദുർബലമായ ഹദീസുകൾ മാത്രമാണ്.
ഏതായാലും, ഷെയ്ഖ് അൽബാനി റഹിമഹുള്ളാ, ശനിയാഴ്ച ദിവസത്തിൽ സുന്നത്തായ നോമ്പുകളുടെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച പോലെ അതീവ സൂക്ഷ്മവും കർക്കശവുമായ നിലപാടാണ് തറാവീഹിന്റെ വിഷയത്തിലും സ്വീകരിച്ചത് എന്നത് പ്രത്യേകം സ്മര്യമാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെട്ട ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം, അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കലും വ്യാഖ്യാനപരമായി നിലപാടെടുത്തവരെ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ്‌. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഉലമാക്കളും എടുത്ത നിലപാടാണ് ശെരി എന്നോ, ആരെയും ഈ വിഷയത്തിന്റെ നിജസ്ഥിതി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പാടില്ലെന്നോ കരുതുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായമല്ല.

Tuesday, May 1, 2018

ഉമ്മാന്റെ ജീവന്റെ വിലയറിയാൻ.

ഉമ്മാന്റെ ജീവന്റെ വിലയറിയാൻ

അത്വാഅ' ഇബ്നു അബ്ബാസ് رضي الله عنهما യിൽ നിന്ന് രിവായത്തു ചെയ്യുന്നു:

ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെയടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു:
ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ വിവാഹമന്വേഷിച്ചു, അപ്പോൾ എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾ വിസമ്മതിച്ചു.
മറ്റൊരാൾ അവളെ വിവാഹമന്വേഷിച്ചു,
അപ്പോൾ അയാളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു.
അപ്പോൾ എനിക്കവളോട് രോഷമായി, അതിനാൽ അവളെ ഞാൻ കൊന്നുകളഞ്ഞു.
എനിക്ക് തൌബചെയ്യാൻ വല്ല വഴിയുമുണ്ടോ?


ഇബ്നു അബ്ബാസ് ചോദിച്ചു:
നിന്റെ ഉമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ?

അയാൾ പറഞ്ഞു:
ഇല്ല.

അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു:
അല്ലാഹുവിനോട് പശ്ചാതപിക്ക്, നിനക്ക് കഴിയുന്നത്ര നന്മകൾ ചെയ്ത് അവനിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്ക്.

അത്വാഅ' പറയുന്നു:
ഞാൻ ചെന്ന് ഇബ്നു അബ്ബാസിനോട് ചോദിച്ചു: താങ്കളെന്തിനാ അയാളുടെ ഉമ്മയുടെ ജീവനെക്കുറിച്ചു ചോദിച്ചത്?

അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്:
അല്ലാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മമായി ഉമ്മക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നപോൽ
മറ്റൊന്ന് എനിക്കറിയില്ല.

(ഇമാം ബുഖാരി അദബുൽ മുഫ്റദിൽ ഉദ്ദരിച്ചതും, ഇമാം അൽബാനി സ്വഹീഹ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയകുമാണിത്.)

- അബൂ തൈമിയ്യ ഹനീഫ് ബാവ.

എന്താണ് നവോദ്ധാനം ?

വൈജ്ഞാനികവും, സാമുഹികവും സാമ്പത്തികവും, രാഷ്ട്രീയവുമായ തലങ്ങളിലുള്ള അഭിവൃദിയും, പുരോഗതിയും മാത്രമാണോ നാം നവോദ്ധാനം കൊണ്ടര്‍ത്തമാക്കുന്നത് ? പരിശോധിക്കപ്പെടെന്ടതുണ്ട്. ഒരു മുസ്ലിമിന്‍റെ നവോധാനത്തിന്‍റെ ആധാരം, അവന്‍റെ പാരത്രിക വിജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നില്‍ക്കുന്നു. പാരത്രിക വിജയത്തില്‍ ലക്‌ഷ്യം വെക്കാത്ത ഒരു നവോദ്ധാനവും യഥാര്‍ത്ഥ നവോദ്ധാനമല്ല.